Asbestsanering Skåne

Experter inom sanering

Bor du i ett gammalt hus och misstänker att det finns asbest i hemmet? Eller äger du en hyresfastighet, industrilokal eller liknande byggnad som behöver asbestsaneras? Är du orolig för att detta farliga ämne finns i ditt hem? Är du mån om din hälsa? Då ska du kontakta oss – vi arbetar med asbestsanering och är experter inom området. Vi har lång erfarenhet och den kompetens som behövs för att göra din fastighet och bostad fri från det farliga cancerframkallande ämnet.

Trots att ämnet är förbjudet sedan länge finns det fortfarande i många svenska byggnader. Därför är asbestsanering ett av våra mest prioriterade verksamhetsområden. Damm från asbest är nämligen farligt och får absolut inte spridas bland människor, speciellt inte under en längre tid. Om vår kropp kommer i kontakt med detta kan det orsaka långvariga skador och sjukdomar.

Att ha rätt kompetens och rätt tillstånd är mycket viktigt. Detta för att saneringen ska utföras korrekt och säkert. Allt utförs noggrant för att inte utsätta våra kunder för några risker. Vi har spetskompetens, bästa möjliga utrustning och kunniga medarbetare. Vi kan inte nog poängtera hur viktigt det är att anlita ett företag som kan sin sak. Anlitar man en firma som inte har all kompetens kan detta utgöra en hälsorisk ifall arbetet utförs felaktigt.

Ifall du misstänker att du har asbest i din bostad ska du så snabbt som möjligt kontakta oss. Vi hjälper dig med hela processen från, tillståndsansökan och provtagning till själva asbestsaneringen. Under hela processen sker kontinuerlig kommunikation emellan oss och kund för att du ska känna dig trygg. Eventuella frågor eller förändringar i arbetsplanen kan dyka upp och då är det extra viktigt med löpande kontakt.

Kontakta oss idag

Misstänker du har asbest i din fastighet? Hör av dig till oss så kan vi hjälpa dig med varje steg. Välkommen att kontakta oss – vi hjälper dig.

Ring oss på 072-215 15 55 eller maila kontakt@preventum.one

Lilla Garnisonsgatan 31

25467 Helsingborg

Telefon: 072-215 15 55

Mail: kontakt@preventum.one


Copyright Preventum 2021