Spolbil Skåne

Spolbil

Om du har stopp i avloppet, kontakta oss direkt. Med våra spolbilar kan vi snabbt ge den hjälp du behöver.
Spolning av avlopp är det mest effektiva sättet att undvika eller ta bort stopp och få ett väl fungerande avloppssystem. Vi använder oss av en beprövad och skonsam spolmetod för dina rör. Med högtryck sprutar vi in hett vatten. Den kraftfulla strålen gör att beläggningar och smuts lossnar från rören och försvinner bort med vattenflödet. För att minimera risken för skador på rören anpassar vi vattentrycket efter rörens tillstånd och kapacitet.
Våra effektiva och välutrustade spolbilar klarar en mängd olika underhållsarbeten på både dag- och spillvattenledningar förlagda i mark och i fastigheter.

Underhållsspolning – innan problemen uppstår!

Vi arbetar ständigt förebyggande. Att med rätt intervall utföra underhållsspolningar av ledningsnätet minimerar risken för akuta stopp och översvämningar, med stora kostnader och sekundärskador som följd. Du förlänger livslängden i befintliga system.

Som ägare till ledningsnätet kan du själv både se och höra när det är dags för en underhållsspolning. När avrinningen från toaletter, golvbrunnar och tvättställ försämras och försvinner med ett kluckande ljud, då har du säkra indikationer på att en underhållsspolning behövs.

Vi utför också specialarbeten som t ex rotskärning och fräsning av ledningar. Från en avloppsspolning kan vi ta det vidare till en filmning för att konstatera fel och komma med ett åtgärdsförslag, exempelvis en relining av avloppet.

Kontakta oss idag

Ring oss på 072-215 15 55 eller maila kontakt@preventum.one

Lilla Garnisonsgatan 31

25467 Helsingborg

Telefon: 072-215 15 55

Mail: kontakt@preventum.one


Copyright Preventum 2021